Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ provodi EU projekt za osnaživanje lokalne zajednice u razvoju civilnog društva i volonterizma na području posebne državne skrbi „Jedan, dva, tri uključi se i ti“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge vlade RH u iznosu 199.280,00 kn.

Opći cilj projekta:
Potaknuti razvoj lokalne zajednice uslugama i inicijativama civilnog sektora

Svrha projekta:
Organizacije civilnog društva u Karlovcu i Plaškom osposobljene za pozitivne društvene promjene

Nositelj projekta:
Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“

123 ukljuci se i ti LOGO

Partneri:
Općina Plaški

Izvoditelj projekta:
Mirna Protulipac, project manager

Ciljne skupine:
Deset volontera članova udruge „Turbina promjena“
Pet volontera podružnice udruge u općini Plaški

Cilj projekta:
Jačanje kapaciteta za organizacijski razvoj i razvoj volonterizma okupljanjem volontera i mobilizacijom lokalne zajednice u općini Plaški

Područje provedbe:
Grad Karlovac i općina Plaški

Vrijeme trajanja:
29.prosinca – 28.prosinca 2015.godine

Ukupni troškovi projekta:
199 280,00 HRK

Rezultati projekta:

1. Unaprijeđeni kapaciteti udruge „Turbina promjena“ za rad s volonterima i organiziranjem zajednice
2. Unaprijeđeni organizacijski kapaciteti udruge „Turbina promjena“
3. Ojačani kapaciteti civilnog sektora na području općine Plaški
4. Osigurana kvalitetna podrška JLS razvoju OCD-a
5. Promoviran rad OCD-a

Aktivnosti projekta:
Tijekom projekta 15 članova udruge „Turbina promjena“ će proći edukacije za menadžment volontera, izradu projekata, trenerske vještine i organiziranje zajednice (comunity organizing) s ciljem pokretanja inicijativa mladih koje će doprinjeti pozitivnim društvenim promjenama

Očekivani utjecaj projekta:
Projekt „Jedan, dva, tri uključi se i ti!„ aktivirat će lokalne resurse za rad s mladima kojima će se uključivanjem u provedbu projekta „Jedan, dva, tri uključi se i ti!„ poboljšati kvaliteta života, obrazovanje i odgovornost, te razvoj novih perspektiva vezanih uz aktivnosti u zajednici

Za više informacija možete kontaktirati:
MIRNA PROTULIPAC, izvoditelj projekta

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
mob: 099/637-9085

Linkovi:

Strukturni i investicijski fondovi

Europski socijalni program

memorandum

„Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge za lokalni razvoj "Turbina promjena"


Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ privodi kraju prvi europski projekt „Jedan, dva, tri, uključi se i ti!“. Projekt završava 28.12.2015. godine, a tijekom 12 mjeseci provedbe postignuti su svi zacrtani rezultati i ciljevi, te provedene projektne aktivnosti. U ponedjeljak 21.12.2015. godine održana je završna konferencija za novinare na kojoj su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva iz grada Karlovca i općine Plaški, predstavnici grada Karlovca i mediji. Glavni cilj konferencije bio je predstaviti primjere dobre prakse prisutnima, te stečena iskustva u radu s mladim osobama, volonterima i suradnju javnog i civilnog sektora, koja je postignuta između udruge Turbine i općine Plaški.

201601031 201601032


VOLONTERSKA AKCIJA U PLAŠKOM

U nedjelju 29.11.2015. godine organizirana je volonterska akcija u općini Plaški vezana uz informiranje stanovništva o očuvanju okoliša i zaštiti prirode. Tijekom volonterske akcije provedeno je anketiranje stanovnika općine o prioritetima zaštite prirode i okoliša, te su dijeljeni letci “Mislim zeleno-činim zeleno”- EKO savjeti za očuvanje okoliša. Volonterskom akcijom ostvareni su jako dobri rezultati, odnosno pokazao se veliki interes stanovnika za sudjelovanje u anketiranju, te je letcima “Mislim zeleno-činim zeleno” informirano stanovništvo o EKO otocima, te odvajanju i recikliranju otpada.

ANKETIRANJE 3INFORMIRANJE LETKOM 1ISPUNJAVANJE ANKETE 1

 


PROVEDBA DESETODNEVNE EDUKACIJE (PROVEDBA OSMOG MODULA)

EDUKACIJA 3

Tijekom deset mjeseci provedbe EU projekta „Jedan, dva, tri uključi se i ti!“ čiji je nositelj Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“, organizirano je niz radionica i edukacija za volontere s ciljem jačanja civilnog sektora na području KA-ŽUP. Od listopada 2015. godine traje provedba desetodnevne edukacije za volontere iz općina Krašić i Plaški, Duge Rese i Karlovca uključene u provedbu navedenog projekta.

Edukacija se do sada provodila u gradu Karlovcu, a osmi modul edukacije organiziran je 28.11.2015. godine u općini Plaški. Do kraja projekta preostala su još dva modula desetodnevne edukacije prilikom kojih će volonteri izraditi svoje završne radove, odnosno vlastite projektne prijedloga, te izrada brošure sa primjerima dobre prakse vezane uz rad sa volonterima i provedba završne konferencije za novinare.

 


EDUKACIJA „Voditelj izrade i provedbe EU projekata“

Udruga za lokalni razvoj Turbina promjena provodi u partnerskoj suradnji sa općinom Plaški EU projekt „Jedan, dva, tri uključi se i ti“ financiran putem Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH u iznosu 199 280,00 kn.

Tijekom provedbe projekta organizirana je edukacija za tri člana udruge „Turbine promjena“ za izradu i provedbu EU projekata. Edukacija se provodila u organizaciji visokog učilišta Algebra iz Zagreba, od travnja do kraja lipnja 2015. godine (120 nastavnih sati).

Polaznici su nakon održanih predavanja napisali vlastite projekte i zaslužili certifikate o stručnom osposobljavanju.

algebra121020151 algebra121020152

algebra121020153 algebra121020154


 

STRATEŠKO PLANIRANJE TURBINA PROMJENA

Članovi udruge Turbine promjena održali su u rujnu 2015. godine radni sastanak s ciljem revizije strateškog plana Udruge u sklopu provedbe EU projekta „Jedan, dva, tri uključi se i ti“.

Sastanku su prisustvovali članovi upravnog odbora, zaposlenici i volonteri Udruge, a facilitirala ga je iskusna konzultantica Martina Stažnik, dugogodišnja djelatnica civilnog sektora. Revizija strateškog plana provedena je sa svrhom širenja područja djelovanja udruge Turbine promjena i osnivanja podružnica u općinama Plaški i Krašić.

 planiranje121020152


DESETODNEVNA EDUKACIJA VOLONTERA

pcm121020151U sklopu provedbe EU projekta „Jedan, dva, tri uključi se i ti“ čiji je udruga za lokalni razvoj Turbina promjena nositelj, započela je provedba desetodnevne edukacije za volontere iz Plaškog, Krašića, Duge rese i Karlovca uključene u provedbu projektnih aktivnosti.

Treneri iz Turbine promjena educirat će volontere o zakonodavnom okviru i menadžmentu volontera, organiziranju zajednice i kako napisati i provesti EU projekt (Mini Project Circle Managment). U tijeku je provedba drugog modula edukacije PCM-a (Pristup logičkoj matrici), a provodi ga Mirna Protulipac.

Edukacija će se provoditi deset subota za redom, tijekom listopada, studenog i prosinca 2015. godine; a rezultat edukacije biti će projekti napisani od strane polaznika.

 

pcm121020153

 


IMAG5677

Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ provodi EU projekt jačanja kapaciteta za organizacijski razvoj i razvoj volonterizma na području Karlovca i općine Plaški „Jedan, dva, tri uključi se i ti“. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge vlade RH u iznosu od 199.280,00 kn. Tijekom provođenja projektaorganizirana je edukacija za sedam volontere iz Karlovca i općine Plaški „Organiziranju zajednice“.

Datumi izvođenja radionice: 8.06., 9.06., 10.06., 11.06., 12.06. 2015. godine od 9.00 - 17.00 sati.

Lokacija: Društveni dom (prostorije „bivšeg“ vrtića)u općini Plaški.

Cilj edukacije: Upoznavanje polaznika edukacije sa radom u zajednici uz uključivanje analitičkih i planskih alata, te inter-personalnih i zagovaračkih sposobnosti polaznika.

Edukacija je obuhvatila teorijski i praktičan rad s polaznicima, prijenos osnovnih znanja i vještina rada u zajednici , s naglaskom na anglo-američku tradiciju socijalnog rada, kao i praktične vježbe: anketiranje najistaknutijih pojedinaca lokalne zajednice radi procjene potreba, održavanje tiskovne konferencije u izvođenju polaznika edukacije, razrada i prezentacija ciljeva i aktivnosti budućih projektnih prijedloga.

Edukatori edukacije: Milan Medić voditelj ureda LAG Vallis Colapis
                                Ana Matko, voditeljica financija

Teme obuhvaćene edukacijom:

  • - Metodologija procjene potreba
  • - Metodologija strateškog i akcijskog planiranja udruge
  • - Organiziranje zajednice i vođenje javno-zagovaračkih kampanja
  • - Odnosi s javnošću i vidljivost udruge
  • - Prikupljanje sredstava i financijsko vođenje udrugaMetoda rada edukacije: rad u grupama (razgovori i rasprave u grupama)

Rezultat edukacije: stjecanje osnovnih vještina polaznika za rad u zajednici, potrebnih za jačanje kapaciteta udruge i prepoznatljivosti udruge u lokalnoj zajednici
Evaluacija edukacije: Nakon edukacije provodila se evaluacija edukacije od strane polaznika kroz ispunjavanje evaluacijskih listića.

IMAG5659IMAG5672IMAG5673

 


Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ provodi EU projekt jačanja kapaciteta za organizacijski razvoj i razvoj volonterizma na području Karlovca i općine Plaški „Jedan, dva, tri uključi se i ti“. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge vlade RH u iznosu od 199.280,00 kn. Tijekom provođenja projekta organizirana je edukacija za devet volontera iz Karlovca, Krašića, Duge Rese i općine Plaški “Trening trenera“.
 
Datumi izvođenja radionice: 13.07., 14.07., 15.07.2015. godine od 9.00 - 16.00 sati.

Lokacija: Prostorije Saveza udruga osoba s invaliditetom KA-ŽUP, Banjavčićeva 20, Karlovac

Cilj edukacije: stjecanje osnovnih komunikacijskih i prezentacijskih vještina volontera uključenih u provedbu projekta, radi što kvalitetnijeg prenošenja stečenih znanja i vještina u projektu, novim članovima udruge.

Voditelj edukacije: Dinka Krčelić, Projectus grupa d.o.o., Zagreb

Teme obuhvaćene edukacijom:
•    Teorija podučavanja odraslih
•    Sustavni pristup osposobljavanju
•    Razvoj programa osposobljavanja
•    Vizualna pomagala
•    Prezentacijske vještine
•    Metode interaktivnog podučavanja
•    Dinamika grupe
•    Uloga trenera
•    Samostalna priprema i provedba prezentacije

IMAG5824   IMAG5842

Važna obavijest !

Sukladno preporuci Stožera civilne zaštite Karlovačke županije, Udruga za lokalni razvoj "Turbina [ ... ]

Opširnije...
Izrada domaćeg biljnog sapuna

Domaći sapun nije teško napraviti kod kuće. Prednost takvog sapuna je što je kvalitetniji [ ... ]

Opširnije...
Biodinamička poljoprivreda

Biodinamička poljoprivredna proizvodnja holistički je pristup poljoprivredi i poštuje načelo: [ ... ]

Opširnije...
Utjecaj zračnog prometa na okoliš

Zračni promet je proces prijevoza osoba i stvari zračnom plovidbom, ali i bilo koja druga uporaba [ ... ]

Opširnije...
„Ledene bebe“ hladit će Arktik i usporiti otapanje

Na natječaju je pobijedila ideja indonezijskog tima koji predlaže stvaranje podmornica koje bi proizvodile [ ... ]

Opširnije...
Završen prvi ciklus radionica po projektu

Danas je održana posljednja od četiri radionice prvog ciklusa radionica po projektu punog naziva – [ ... ]

Opširnije...

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top