Projektom #IsključiNasilje provoditi će se radionice na temu elektroničkog nasilja nad i među djecom, te ujedno osnažiti partnerstva Udruge za lokalni razvoj "Turbina promjena" s ostalim lokalnim dionicama kroz provedbu projekta prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom. Radionice će se provesti u OŠ Banija, OŠ Grabik, OŠ Mahično i OŠ Grabrik. Prioriteti projekta su osnaživanje uloge prvenstveno djece, nastavnika, roditelja, građana. Projektom se želi potaknuti i vršnjačko učenje kroz poticanje djece uključene u projekt na prenošenje iskustava i znanja stečenih preko radionica. Ciljevi koji se namjeravaju ostvariti provedbom ovoga projekta su osvještavanje djece o elektroničkom nasilju u cilju prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom, osvještavanje odgojno-obrazovnih djelatnika u prevenciji elektroničkog nasilja, osvještavanje roditelja o elektroničkom nasilju i sigurnosti na internetu te osposobljavanje volontera za rad sa djecom u području sprečavanja elektroničkog nasilja nad i među djecom. Partneri na projektu su Grad Karlovac, OŠ Banija, OŠ Mahično, OŠ Grabrik i OŠ Draganići, a vrijedan je 90.000,00 kuna. Financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politku.

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top