Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ nositelj je Projekta organiziranja dnevnih aktivnosti za starije osobe „Zajedno kroz dan“. Projekt „Zajedno kroz dan“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade te će se provodit u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Karlovac, Obiteljskim domom za starije i nemoćne „Nobiles“, Obiteljskim domom za starije i nemoćne „MiVa“ i Obiteljskim domom za starije i nemoćne „Vila Jelaši“. Ciljevi zacrtani projektom su osvještavanje građana o važnosti podizanja kvalitete života starijih osoba kroz organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, podizanje kvalitete života starijih osoba kroz organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje volontera za rad sa starijim osobama kroz organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici i unapređenje sustava pružanja socijalnih usluga za starije osobe u ruralnim krajevima Karlovačke županije Glavne aktivnosti projekta su izrada baze podataka o korisnicima, uključivanje i educiranje volontera, selekcija volontera i predstavljanje projekta, izrada i provedba plana organiziranja dnevnih aktivnosti za starije osobe u lokalnoj zajednici, ciklus radionica stručne tematike (tradicionalne vještine, prva pomoć, prava u sustavu socijalne skrbi i informatička radionica), te organizacija i provedba „Sajma treće životne dobi“. Ukupna vrijednost projekta je 49.600,00 kuna. Projekt se provodi na području Draganića i Karlovca u razdoblju od 2. svibnja 2017. do 1. svibnja 2018. godine.

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top