2

Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena" predstavila je svoja dva nova projekta.

Projekt podizanja kvalitete života starijih i nemoćnih "Prilika za nas" financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade te će se provoditi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Karlovac. Ciljevi zacrtani projektom su osvještavanje građana o važnosti podizanja kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu kroz unapređenje sustava pružanja socijalnih usluga za starije osobe, podizanje kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu kroz unapređenje sustava pružanja socijalnih usluga za starije osobe i osnaživanje volontera za rad sa starijim osobama s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu kroz unapređenje sustava pružanja socijalnih usluga za starije osobe. Glavne aktivnosti projekta su izrada baze podataka o korisnicima, uključivanje i educiranje volontera, izrada plana obilaska i pružanja pomoći starih i nemoćnih, obilazak i pružanje potrebne pomoći starim i nemoćnim, edukacija za članove mjesnog odbora, izrada i tisak informativnog letka o pravima i uslugama u sustavu socijalne skrbi za starije i nemoćne, ciklus radionica tradicionalnih vještina, te provedba informatičkih radionica. Ukupna vrijednost projekta je 120.000,00 kuna. Projekt se provodi na području Gornje Trebinje i Popović Brda u razdoblju od 1. studenog 2016. do 31. listopada 2017. godine.

Projekt promicanja dječje participacije i aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici „I djeca to mogu“. financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, u suradnji s Osnovnom školom „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić i Osnovnom školom Mahično. Ciljevi zacrtani projektom su osvještavanje građana o važnosti zaštite dječjih prava, osobito prava na sudjelovanje, edukacija djece školske dobi u cilju važnosti osvještavanja i zaštite dječjih prava, osobito prava na sudjelovanje, osnaživanje djece školske dobi u svrhu aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici, te osnaživanje volontera za rad s djecom školske dobi u području zaštite ljudskih prava. Glavne aktivnosti projekta su provedba interaktivnih radionica na temu dječjih prava, posjet predstavnicima vlasti, parlaonica na temu: „Prava djeteta na sudjelovanje u urbanim i ruralnim sredinama – izazovi i mogućnosti“, te istraživanje o postojećem znanju djece o njihovim pravima, informiranjem o mogućnostima aktivnog participiranja djece u razvoju zajednice, te potrebi djece za aktivnim sudjelovanjem. Ukupna vrijednost projekta je 37.000,00 kuna. Projekt se provodi na području Općine Krašić i Grada Karlovca u razdoblju od 1. prosinca 2016. do 31. svibnja 2017. godine.

 HRK

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top