Ugovor o dozivotnom uzdržavanju Ugovor o dosmrtnom uzdrzavanju

U prošlom smo članku pisali o pravima starijih osoba iz sustava socijalne skrbi. Jedno od prava koje svaka starija osoba ima je i pravo na skrb. S godinama se događaju brojne fizičke i psihičke promjene s kojima se osobe treće životne dobi susreću zbog čega im je potrebna skrb treće osobe. No s problemima skrbi, odnosno traženja skrbnika se javljaju i brojne prijevare starijih i nemoćnih osoba.

 

 

Idealna situacija bi za svaku stariju osobu bila kada bi ona mogla ostati u kućanstvu s drugim članovima svoje obitelji te da u tom kućanstvu ima nekoga tko će skrbiti za nju. No, nažalost, što zbog užurbanog načina života, iseljavanja mlađih generacija ili nekog trećeg razloga, događa se da starije osobe ostaju same. Mnoge se i mogu brinuti za sebe i zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe (skuhati si sami, počistiti, nacijepati drva i sl.), no postoje i one koje bez tuđe skrbi ne mogu samostalno živjeti. U tom slučaju traže skrb trećih osoba. No, budući da takva skrb košta (ili da se privatno za osobu netko brine u njenom vlastitom kućanstvu ili da osoba bude smještena u domu), a budući da znamo kakve su mirovine u Hrvatskoj, starije osobe često pribjegavaju rješenju prepisivanja svoje imovine na tu neku treću osobu ne znajući koje su pravne posljedice njihova potpisa. I upravo iz tog razloga smo odlučili posvetiti ovaj članak dvije vrste Ugovora s kojim se najčešće susrećemo – Ugovora o doživotnom uzdržavanju i Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Koje su razlike?

Glavna razlika između obje vrste ugovora je trenutak prijenosa imovine. Naime, u Ugovoru o doživotnom uzdržavanju to je trenutak poslije smrti primatelja uzdržavanja, a u Ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju to je trenutak potpisivanja Ugovora.

Što se tiče prava i obaveza u ugovorima, one se dogovaraju međusobno između stranaka (primatelja i davatelja uzdržavanja), no najčešće se odnose na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, odnosno pružanje ili osiguravanje smještaja, pomoć oko održavanja higijene, osiguravanje hrane i pića, odjeće i obuće, sahrana primatelja uzdržavanja, isplata određenog novčanog iznosa u određenim vremenskim razmacima ili periodu i sl.

Kako bi Ugovori bili pravno valjani oni moraju biti; sastavljeni u pisanom obliku i ovjereni kod suca nadležnog suda ili potvrđeni (solemnizirani) od strane javnog bilježnika ili sastavljeni u obliku javnobilježničkog akta. Za sudsku ovjeru obje vrste ugovora plaća se pristojba u iznosu od 500 kuna.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Spominjali smo razlike kod Ugovora o doživotnom uzdržavanju i Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju i trenutke njihove primjene. Dakle, Ugovorom o doživotnom uzdržavanju jedna se strana (uzdržavatelj) obavezuje da će drugu stranu (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana da mu daje svu ili dio svoje imovine. Glavna stvar kod ovog ugovora je ta što je to stjecanje imovine odgođeno i nastupa na snagu danom smrti primatelja uzdržavanja.

Ako takav ugovor sklapate kao davatelj uzdržavanja, a na temelju sklopljenog Ugovora o doživotnom uzdržavanju ovlašteni ste zatražiti; a) zabilježbu u zemljišnu knjigu ako je predmet Ugovora nekretnina, te b) zabilježbu ili drugi odgovarajući upis Ugovora u javni upisnik ako je predmet Ugovora nekretnina ili neko pravo za koje se vodi javni upisnik (npr. motorno vozilo). Za nekretnine i pokretnine morate priložiti Ugovor i dokaz o smrti primatelja uzdržavanja.

Davatelj uzdržavanja ne odgovara poslije smrti primatelja uzdržavanja za njegove dugove. Međutim, može se ugovoriti da će on odgovarati za one njegove dugove koji postoje u trenutku sklapanja ugovora prema određenim vjerovnicima.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju možete raskinuti i to:

•          sporazumno i nakon što je počelo njegovo ispunjavanje,

•          jednostrano: ako davatelj i primatelj uzdržavanja prema ugovoru žive zajedno, a njihovi su se odnosi toliko poremetili da zajednički život postane nepodnošljiv te kada druga strana ne ispunjava svoje obveze iz tog ugovora,

•          zbog promijenjenih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora – ako je zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak (npr, iznenadni gubitak financijskih primanja davatelja uzdržavanja zbog kojeg on više ne može uzdržavati primatelja uzdržavanja). Zbog istih razloga možete tražiti i izmjenu Ugovora.

U slučaju da uzdržavatelj (davatelj uzdržavanja) premine prije primatelja uzdržavanja, prava i obaveze davatelja uzdržavanja mogu prijeći na bračnog druga ili potomke davatelja uzdržavanja i to ako:

•          na to pristanu - na njih prelaze njegova prava i obveze iz ugovora,

•          na to ne pristanu - ugovor se raskida i nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje,

•         nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze - ugovor se raskida i imaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja.

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju jedna se strana (davatelj uzdržavanja) obavezuje na uzdržavanje primatelja uzdržavanja, dok se primatelj uzdržavanja obavezuje za vrijeme svog života prepisati svu ili dio svoje imovine na davatelja uzdržavanja. Ovaj tip Ugovora je poprilično problematičan jer postoji mogućnost da se davatelj uzdržavanja neće pridržavati svojih obaveza iz Ugovora, odnosno jednostavnim rječnikom – vi dajete nekretninu, a dobijete „mačka u vreći“, odnosno davatelj uzdržavanja Vašu nekretninu proda nekoj trećoj osobi. Za takve slučajeve također postoji osiguranje. Ako ste u ovom slučaju primatelj uzdržavanja, prije prijenosa nekretnine na davatelja uzdržavanja možete pridržati pravo iz stvarnog tereta uzdržavanja. Što to znači?

Pravom iz stvarnog tereta uzdržavanja ovlastit ćete primatelja uzdržavanja da zahtijeva uzdržavanje od svake osobe koja je, odnosno koja će biti vlasnik nekretnine čije vlasništvo je primatelj uzdržavanja prenio na ime naknade za uzdržavanje. Drugim riječima – tražite od davatelja uzdržavanja da zatraži da ta treća osoba koja će kupiti Vašu nekretninu (nakon prijenosa nekretninu davatelja uzdržavanja s kojim ste sklopili Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju) preuzme uzdržavanje. U tom ste slučaju ovlašteni tražiti uzdržavanje od treće osobe koja postaje vlasnikom nekretnine, kao i od svake druge osobe koja kupi nekretninu.

U slučaju smrti davatelja uzdržavanja prije smrti primatelja uzdržavanja, prava i obaveze proizišle iz Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju prelaze na njegove nasljednike i to ako:

•          na to pristanu,

•          na to ne pristanu - ugovor se raskida, moraju vratiti ono što je davatelj uzdržavanja primio kao naknadu (ako nisu u stanju vratiti, dužni su primatelju uzdržavanja naknaditi vrijednost stečenog) i nemaju pravo na naknadu za do tada dano uzdržavanje,

•          nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze - ugovor se raskida, imaju pravo zahtijevati naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja, no dužni su primatelju uzdržavanja vratiti ono što je davatelj uzdržavanja stekao na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Valja napomenuti i porez na promet nekretnina koji se u ovom slučaju plaća, odnosno nastaje u trenutku sklapanja Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju i to za sve kategorije stjecatelja.

Nažalost, često smo svjedoci kako stariji i nemoći u zamjenu za uzdržavanje ostaju bez svojih nekretnina i bivaju prevareni. U želji da si osiguraju mirnu i sigurnu starost prepisuju Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju svoje nekretnine i na kraju niti dobiju skrb i ostaju bez nekretnina i pokretnina, ne shvaćajući razliku između Ugovora o doživotnom i Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, odnosno ne shvaćaju da Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju njihovu nekretninu uzdržavatelj dobiva odmah nakon potpisa Ugovora. Ovo je jedan od najčešćih slučajeva zbog kojeg su starije i nemoćne osobe ostale na cesti bez ičega.

S bilo kakvim ugovorima valja biti oprezan i ako niste sigurni što potpisujete kontaktirajte pravnu pomoć. U mnogim gradovima i županijama postoje službe koje osiguravaju besplatnu pravnu pomoć, a u slučaju da nemate pravo na nju, bolje je i platiti konzultacije odvjetnika, nego ostati bez višestruko vrijednije imovine. Razgovarajte sa svojim starijim i nemoćnim članovima obitelji, prijateljima ili susjedima i naučite ih ovu razliku da i oni ne bi postali dio crne statistike prijevara starijih i nemoćnih osoba.

 

Autorica: Anamarija Garašić Severinac

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top