kompostiranje

Osim što možemo reciklirati različite materijale, kao što su plastika, papir, guma, također možemo iskoristiti i biootpad iz naših kućanstava.

Biootpad predstavlja kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad i čini oko trećinu ukupnog kućnog otpada. On je ujedno vrijedna sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta i to postupkom kompostiranja. Kompostiranje otpada je postupak koji podrazumijeva aerobnu razgradnju biootpada pri čemu nastaju ugljični dioksid, voda, toplina i kompost, kao konačni produkt i to za samo nekoliko mjeseci. Kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja. Kompostiranje otpada je jedan od mnogih načina kako se možemo zalagati za očuvanje okoliša. Ukoliko organski otpad iz našeg kućanstva i vrtova ne kompostiramo, on se na odlagalištima otpada razgrađuje pri čemu se oslobađa metan, jedan od glavnih stakleničkih plinova. Na odlagališta u Hrvatskoj odloži se 96% proizvedenog biorazgradivog komunalnog otpada, a do 2014. godine se udio treba smanjiti na 75% masenog udjela proizvedenog 1997. godine.

U gradu Karlovcu trenutno ne postoji adekvatno mjesto prikupljanja kompostabilnog otpada, no predlažemo da napravite kućno kompostište u vlastitom vrtu ili na balkonu, tako što ćete kompostirati voće, povrće, vrećice za čaj, ostatke kave, kao i lišće i otpad iz vrta. Kompost je vrijedno gnojivo i smanjuje količinu otpada na odlagalištima. Kompostiranjem tročlana obitelj može smanjiti emisiju stakleničkih plinova za više od osmine tone godišnje. Otpadna se hrana raspada na zraku i proizvodi bogati kompost koji biljkama pomaže pri rastu te smanjuje potrebu za vodom, gnojivom i pesticidima. Kompost poboljšava strukturu i hranjivi sadržaj tla te omogućuje zadržavanje većih količina vode. Plodno tlo bolje štiti od štetočina i bolesti jer podržava složenu prehrambenu mrežu. Otpadna hrana koja se baca na odlagalište ne dobiva dovoljno zraka te proizvodi metan, snažan staklenički plin. Prilikom kompostiranja istog otpada stvara se iznimno mala količina metana.

 

                                                                                                                                                                                                                    Petra Šegulić

Više o temi na:

 

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top