big dan djece 1

Konvencija o pravima djeteta međunarodni je dokument Ujedinjenih naroda kojim su utvrđena građanska, politička, ekonomska, socijalna, zdravstvena i kulturna prava djece.

 

Konvencijom o pravima djeteta, dijete se definira kao svako ljudsko biće mlađe od osamnaest godina, osim ako se prema domaćem zakonodavstvu punoljetnost ne stječe pri nekoj drugoj dobi.

Poštivanje Konvencije nadzire Odbor za prava djeteta UN-a. Jednom godišnje Odbor podnosi izvještaj Trećem odboru Opće skupštine UN-a koji također saslušava izjavu predsjednika CRC (Convention on the Rights of the Child) na osnovu čega Skupština usvaja rezoluciju o pravima djeteta.

Opća skupština je Konvenciju prihvatila 20. studenog 1989. Na snagu je stupila 2. rujna 1990. nakon što ju je odobrilo potreban broj zemalja članica. Trenutačno ju je odobrilo 196 država, uključujući sve članice Ujedinjenih naroda osim Sjedinjenih Američkih Država koje su je potpisale, ali ne i ratificirale.

Konvencija o pravima djeteta u RH

Republika Hrvatska od 8. listopada 1991. godine kao stranka Konvencije, uvrstila se među one napredne zemlje koje su preuzele obvezu osiguranja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. Poštivanje, zaštita i promicanje ljudskih prava zadatak je koji proizlazi iz hrvatskoga Ustava, a o njegovu ostvarenju ovisi sigurnost i dobrobit današnjeg pučanstva, kao i budućih naraštaja. U želji da pridonese jačanju demokracije i društva u kojemu će svaki pojedinac uživati temeljna ljudska prava.

S obzirom na vrste prava na koje se odnose, članci Konvencije mogu se razvrstati na sljedeći način:

Prava preživljavanja:

Pravo na život

Pravo na zdravu hranu

Pravo na smještaj

Pravo na zdravstvenu zaštitu

Razvojna prava:

 • Pravo na ime
 • Pravo na obitelj
 • Pravo na obrazovanje
 • Pravo na odmor i slobodno vrijeme(igru)

Zaštitna prava:

 • Dijete ne smije biti zlostavljano
 • Dijete ne smije biti primorano na teški rad
 • Posebno se treba zaštititi djecu izbjeglice
 • Posebnu skrb treba pružiti hendikepiranoj djeci

Prava sudjelovanja:

 • Pravo na informaciju
 • Pravo na slobodno izražavanje svojih misli
 • Pravo na udruživanjeOpširnije članke Konvencije o pravima možete pročitati ovdje u obliku bliskom djeci.

Davor Beber 

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top