rsz leo i lukas 1

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o imenovanju članova i zamjenika članova Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima te je imenovalo Udrugu za lokalni razvoj „Turbina promjena“ u Nacionalnu radnu skupinu za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima. 

Za članove Nacionalne radne skupine, ispred Udruge za lokalni razvoj „Turbina promjena“, imenovan je Leo Staković, a kao njegov zamjenik imenovan je Lukas Šomek.

Uz Udrugu za lokalni razvoj „Turbina promjena“, odnosno Lea Stakovića i Lukasa Šomeka, odabrano je još deset članova i deset zamjenika, predstavnika raznih Ministarstava, Agencija, udruga i Savjeta na razini Republike Hrvatske; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske, Mreža mladih Hrvatske, Mreža udruga Zagor, Institut za stručno usavršavanje mladih i Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom Zamisli. Navedena Nacionalna radna skupina ovlašćuje se za provedbu i praćenje procesa Dijaloga Europske unije.

Jučer je u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održan prvi sastanak Nacionalne radne skupine za provedbu dijaloga EU s mladima, na kojem je bilo govora o nadolazećim aktivnostima te provedbi konzultacija a na kojem je prisustvovao Leo Staković.

Dijalog Europske unije, odnosno strukturirani dijalog možemo definirati kao proces u kojem se predstavnici tijela javne vlasti, kao i institucije Europske unije, savjetuju s mladima o određenim temama koje su važne za populaciju mladih u Europi. Strukturirani dijalog s mladima uspostavljen je na EU razini kao jedan od instrumenata Obnovljenog okvira za europsku suradnju u području mladih za razdoblje od 2010. do 2018. godine. Cilj ovog procesa je zajedničkom suradnjom kreirati i osigurati da preporuke i mišljenja mladih nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade. Na taj način nastoji se poboljšati kvaliteta života mladih i unaprijediti njihov položaj u pojedinom području.

 

 

 

Petra Šegulić

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top