2

U kategoriju farmaceutskog otpada ubrajaju se svi farmaceutski proizvodi, lijekovi i kemikalije, uključujući i njihova primarna ambalaža a koji su postali neupotrebljivi jer im je istekao rok upotrebe, pripremljeni su pa neiskorišteni ili je došlo do prolijevanja, rasipanja i slično.

Razvitkom farmaceutske industrije i rastom populacije dolazi do sve veće rasprostranjenosti proizvodnje i upotrebe lijekova, a time i do nastajanja farmaceutskog otpada. Farmaceutski otpad dijeli se na sljedeće vrste:

1. Neopasni farmaceutski otpad (otvoreni sirupi, kapi za oči, kreme, masti s isteklim rokom trajanja, otvorene injekcije ili rastvori za infuzije, materijali za pripremu preparata …),

2. Opasan farmaceutski otpad (neiskorišteni citotoksični lijekovi ili oni s rokom trajanja koji je istekao, hormoni, imunosupresivna sredstva, antiinfektivni lijekovi …),

3. Kontrolirane lijekove (amfetamini, narkotici i psihotropne tvari, opijati …).

Odlaganje farmaceutskog otpada

Lijekovi se ne smiju odlagati u komunalni otpad ili bacati u kanalizaciju jer čak i neznatne koncentracije određenih tvari u lijekovima mogu imati štetan utjecaj na kvalitetu voda, a time i na ljudsko zdravlje. Farmaceutski otpad se ubraja u medicinski otpad pa je njegovo zbrinjavanje regulirano Pravilnikom o gospodarenju medicinskim otpadom. Zbrinjavanje farmaceutskog otpada, kao i citotoksičnog i citostatskog te kemijskog i sličnog opasnog medicinskog otpada obavlja se u postrojenju koje je ovlašteno za zbrinjavanje opasnog otpada spaljivanjem.

Ljekarne su dužne preuzeti od građana stare lijekove i sličan farmaceutski otpad neovisno o njegovu podrijetlu. Veterinarske ambulante i veterinarske ljekarne također su dužne od građana preuzeti stare veterinarske lijekove i sličan farmaceutski otpad koji je nastao pružanjem veterinarskih usluga na poljoprivrednim gospodarstvima ili u kućanstvima. Ljekarne su dužne voditi evidenciju, ugovoriti zbrinjavanje s ovlaštenom tvrtkom i farmaceutski otpad odvojeno sakupljati u odgovarajuće spremnike ovisno o ključnom broju (za svaki ključni broj je potreban poseban spremnik), a ovlaštenoj osobi se moraju predati najkasnije u roku od jedne godine od nastanka otpada. Ključni broj otpada sastoji se od šesteroznamenkastog broja kojem je pridružen znak *, ako se radi o opasnog otpadu, i riječ je o jedinstvenoj oznaci vrste otpada.

Farmaceutski otpad sprema se u spremnike na kojima se moraju nalaziti naljepnice određene veličine, na kojima su ispisani sljedeći podaci:

1. Naziv ljekarne,

2. Ključni broj otpada,

3. Naziv vrste otpada,

4. opcionalno, datum predaje ovlaštenoj osobi.

Kad je riječ o otpadu koji je nastao radom ljekarne i rashodom (proizvodni otpad), ljekarne su dužne voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO), a mora postojati i prateći list za otpad PL-O.

Obrasci s uputama dostupni su na web stranicama Ministarstva okoliša i energetike !

 

 

 

 

Petra Šegulić

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top