1

Na uređenoj površini od 4 210 metara kvadratnih, u naselju Ilovac, raspoređeni su kontejneri za privremeno skladištenje 48 vrsta otpada koje građani mogu dovesti i besplatno odložiti u reciklažnom dvorištu.

Ovdje građani grada Karlovca mogu besplatno dovesti sav svoj otpad koji je na ovom prostoru adekvatno sortiran i pripremljen za daljnju upotrebu ili daljnje zbrinjavanje. S obzirom da je reciklažno dvorište relativno daleko od nekih dijelova grada, grad Karlovac posjeduje i mobilno reciklažno dvorište koje je sastavni dio ovog sustava i koje je dislocirano u pojedine dijelove grada tijekom cijele godine kako bi se također moglo selektirano prikupljati otpad. Raspored lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta možete pogledati na službenim stranicama Čistoće Karlovac d.o.o.

2

Karlovac je nedavno dobio i drugo reciklažno dvorište; na Maloj Švarči, u Ulici dr. Slavka Rozgaja, prilagođeno slijepim osobama, jednako kao i na Ilovcu. Ovdje građani također mogu besplatno odlagati otpad. Zaprima 48 vrsta otpada, od kojih 22 vrste opasnog otpada. To je sav otpad s kojim se građani susreću i koji se želi na ovaj način izdvojiti iz miješanog komunalnog otpada a kako bi smanjile količine otpada i učinila zdravija te ugodnija okolina za život.

3

Na građanima grada Karlovca i okolice je da otpad dovezu a dočekat će ih radnik koji će otpad izvagati i zbrinuti bez plaćanja.

 

 

Petra Šegulić

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top