1

Zračni promet je proces prijevoza osoba i stvari zračnom plovidbom, ali i bilo koja druga uporaba ili djelovanje u zračnom prostoru. U svojoj osnovi se dijeli na vojni i civilni. Vojni zračni promet je zračni promet u kojem sudjeluju vojni zrakoplovi i koji služi isključivo u vojne svrhe.

Civilni zračni promet odnosi se na sav zračni promet osim vojnoga i dijeli se na javni zračni promet, domaći zračni promet i poseban zračni promet. Domaći zračni promet je promet koji se obavlja u zračnom prostoru jedne zemlje. U javni zračni promet spadaju linijski i povremeni prijevoz osoba ili stvari. Linijski zračni promet uključuje redovni komercijalni prijevoz osoba i stvari.

Dostupan je svima pod jednakim uvjetima, obavlja se prema unaprijed utvrđenim linijama i unaprijed utvrđenom redu letenja te po objavljenim cijenama i općim uvjetima prijevoza. Povremeni zračni promet uključuje komercijalni prijevoz ljudi ili stvari, a nije linijski i obavlja se uz posebno ugovorene uvjete (panoramski letovi, charter prijevoz i sl.). Poseban zračni promet odnosi se na promet koji nije uključen u javni zračni promet

Prednosti suvremenog zračnog prometa su brzina, udobnost i sigurnost prijevoza, a uz sve jeftinije usluge, to pridonosi stalnom rastu putničkog zračnog prometa.

Trenutni sustav upravljanja zračnim prometom nije dovoljno dobar kako bi se nosio s povećanom potražnjom koja se očekuje u sljedećih 20 - 30 godina, a jedan od najvećih nedostataka zračnog prometa je njegov utjecaj na okoliš. 

Kako zračni promet utječe na okoliš

Zrakoplovi negativno utječu na okoliš stvaranjem emisija iz zrakoplovnih motora i bukom. Buka koju zrakoplovi stvaraju tolikih je razmjera da je u blizini zračnih luka kvaliteta života snižena. Zbog potrebe izgradnje samih zračnih luka često dolazi do narušavanja flore i faune na tim područjima, dok tlo i voda oko zračnih luka postanu onečišćeni. 

S obzirom na to da se predviđa da će se do 2050. godine zračni promet sedmerostruko povećati, dok će se potrošnja goriva povećati za tri puta, jasno je da zračni promet ima značajan utjecaj na klimatske promjene. Zrakoplovi tijekom leta izbacuju i otpuštaju otpadne plinove, a kad su emisije štetnih tvari u pitanju, najveću brigu zadaju dušični oksidi (NOx). Oni u gornjoj troposferi povećavaju količinu ozona koji na tim visinama dovodi do efekta staklenika, a u stratosferi dolazi do oštećenja prirodnog ozonskog sloja.

Zagađenje okoliša uzrokovano zračnim prometom najintenzivnije je na sjevernoj polutki, osobito iznad američkog i europskog kontinenta te na glavnim zračnim koridorima preko Atlantika i Pacifika. Osim izravnog utjecaja na staklenički efekt, zagađenje vodene pare uvjetovana zračnim prometom ima dodatno djelovanje na klimu jer dolazi do stvaranja tzv. kondenzacijskih pruga koje potiču nastajanje ledenih cirusnih oblaka.

Kontinuiranim usavršavanjem tehnologije zrakoplovnih motora može se smanjiti proizvodnja buke te potrošnja goriva, a samim time i emisija štetnih plinova. S ciljem smanjenja negativnog ekološkog utjecaja zračnog prometa predviđa se i optimizacija procedura pri polijetanju i slijetanju.

 

izvor:ekologija.hr

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top