Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ u partnerstvu s četiri osnovne škole: Osnovnim školama Banija, Draganići, Dubovac i Turanj započela je 1. lipnja 2020. provedbu projekta pod nazivom. U utorak, 30. lipnja, 2020. održali smo početnu konferencija i predstavljanje projekta te 1. partnerski sastanak svih uključenih u njegovu provedbu.

Projekt prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom „#IsključiNasilje 2“, koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u vrijednosti od 70.000.00 kuna.

Projekt traje 8 mjeseci, a sve projektne aktivnosti provodit će se na području grada Karlovca i okolnih mjesta te Općine Draganić. Cilj provedbe projekta je smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među djecom i mladima te osnažiti partnerstvo udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju i provedbi projekata prevencije nasilja nad i među djecom.

Neke od aktivnosti koje će se provoditi tijekom projekta su održavanje javne kampanje, aktivnosti zagovaranja i lobiranja u obliku tzv. Flashmob-a na temu elektroničkog nasilja nad i među djecom. Održat će se i četiri ciklusa edukativnih radionica za učenike partnerskih škola. Teme koje će biti obrađene tijekom održavanja edukativnih radionica su: „Što je Cyberbullying?“, „Kako prepoznati Cyberbullying?“, „Kako spriječiti Cyberbullying?“, „Sigurnost djece na Internetu“ (radionica predviđena za roditelje i djelatnike škola partnera), a provodit će ih naši stručni suradnici.

Prvi ciklus radionica  započet će s početkom nove školske godine 2020/2021.

Projekt ima socijalno - ekonomski utjecaj na građane kroz širenje savjesti o problematici elektroničkog nasilja nad i među djecom, te će se kroz prezentaciju aktivnosti na projektu šira javnost dodatno informirati o problematici elektroničkog nasilja i na taj način senzibilizirati za taj problem te potaknuti na aktivniji rad svih sudionika u društvu na smanjenju elektroničkog nasilja nad i među djecom.

Projektom je planirano obuhvatiti 100 učenika osnovnih škola-5 razredi, 35 roditelja i nastavnika osnovnih škola, a u projektne aktivnosti aktivno su uključeni i volonteri koji će dati svoj doprinos sa minimalno 100 sati volontiranja na projektu.

#IsključiNasilje 2“ nastavak je to prethodno uspješno provedenog projekta „IsključiNasilje“ čije su se aktivnosti odvijale tijekom 2019. godine.

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top