youthpass

Što je Youthpass?

YOUTHPASS je alat Europske komisije za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog učenja svih sudionika u projektima programa Erasmus+: Mladi na djelu. Cilj mu je osvijestiti i potvrditi rezultate neformalnog učenja, pridonijeti priznavanju rada osoba koje rade s mladima i povećati zapošljivost osoba koje rade s mladima kao i samih mladih osoba. Youthpass potvrda razlikuje se od većine diploma i priznanja koje mladi primaju kao potvrdu za stečena znanja i vještine tijekom formalnog obrazovanja. Youthpass je istodobno potvrda i proces samoosvještavanja rezultata učenja, jer o stečenim znanjima i vještinama promišlja sam sudionik. Nakon provedenih aktivnosti sudionik sam ocjenjuje svoje aktivno sudjelovanje u projektu te opisuje nova znanja koja je tom prilikom stekao. Kao alat za prepoznavanje rezultata neformalnog učenja u projektima sufinanciranima u sklopu programa Erasmus+: Mladi na djelu, smješta politike u praksu kao i prakse u politike.  Youthpass je razvijen i provodi se od strane SALTO Resursnog centra.

 • Kreirajući svoju Youthpass potvrdu uz podršku voditelja, mentora ili trenera, sudionici projekata programa Erasmus+: Mladi na djelu imaju mogućnost opisati što su u projektu radili te koje su kompetencije stekli. Stoga Youthpass podupire promišljanje o naučenom tijekom procesa neformalnog učenja pojedinca. Bilježenjem dodatnih vrijednosti stečenih u projektima Erasmus+: Mladi na djelu, Youthpass svojim aktivnostima potiče na aktivno EU građanstvo mlade ljude i osobe koje rade s mladima.
 • Kao geografski vrlo raširen instrument neformalnog učenja mladih, Youthpass pridonosi boljem razumijevanju različitih društvenih ponašanja i kodeksa iz drugačijeg okruženja. Dokumentiranjem stečenih kompetencija u jednoj potvrdi, Youthpass u konačnici ciljano pomaže većoj zapošljivosti mladih ljudi i osoba koje rade s mladima. Kako bi se unaprijedila kvaliteta projekata usmjerenih mladima tijekom Youthpass procesa učenja, SALTO Resursni centar pruža dodatne aktivnosti treninga kao i materijale za osobe koje rade s mladima te voditelje.

Osam ključnih kompetencija

Stečena znanja i vještine sudionik utvrđuje i opisuje koristeći se okvirom od osam ključnih kompetencija: 

KOMUNIKACIJA NA MATERINSKOM JEZIKU

komunikacija na hrvatskom jeziku

Ova kompetencija obuhvaća vještine izražavanja i tumačenja izričaja, osjećaja, činjenica i mišljenja u usmenom i pisanom obliku (slušanje, govor, čitanje i pisanje) kao i jezične interakcije na materinskom jeziku sudionika.

 

 

 

 

KOMUNIKACIJA NA STRANIM JEZICIMA

welcome 905562 640

Ova kompetencija obuhvaća vještine izražavanje mišljenja, osjećaja i činjenica kao i jačanje interkulturalnog razumijevanja te samopouzdanja u komunikaciju na stranom jeziku. Sve navedeno odvija se kroz četiri dimenzije (slušanje, govor, čitanje i pisanje) i vezano je uz različite jezike, a prema društvenoj i kulturnoj pozadini pojedinca, okolini, potrebama i/ili interesima.

 

 

MATEMATIČKE KOMPETENCIJE I OSNOVNE KOMPETENCIJE U PODRUČJU ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

STEM kompetencijeMatematičke kompetencije su vještine razvoja i primjene matematičkog razmišljanja s ciljem rješavanja niza problema u svakodnevnim situacijama. Kompetencije u području znanosti odnose se na vještine i spremnost korištenja korpusa znanja i metodologije iz prirodnih područja sa svrhom donošenja zaključaka na temelju izvedenih dokaza. Kompetencije u području tehnologije obuhvaćaju primjenu znanja i metodologije s ciljem odgovora na ljudske želje ili potrebe

 

DIGITALNE KOMPETENCIJE 

digitalne kompetencijeDigitalne kompetencije uključuju samostalno korištenje Informacijske i društvene tehnologije (IST) za rad, slobodno vrijeme i komunikaciju. Osnovne vještine - uporaba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, produciranje, prezentiranje i razmjenu informacija te komuniciranje i sudjelovanje na društvenim mrežama putem interneta.

 

UČITI KAKO UČITI

učiti kako učitiKompetencija koja nudi mogućnost nastavka i ustrajnosti u učenju, organiziranje vlastitoga učenja, uključujući učinkovito upravljanje vremenom i informacijama, pojedinačno ili u grupi. Ova kompetencija uključuje svijest o procesu i potrebama učenja, prepoznavanju raspoloživih mogućnosti i sposobnosti u svladavanju prepreka kako bi učenje bilo što uspješnije.

 

SOCIJALNE I GRAĐANSKE KOMPETENCIJE

socijalne i građanske kompetencijeSocijalne kompetencije uključuju osobne, međuljudske i interkulturalne kompetencije kao i sve oblike ponašanja koje osposobljavaju pojedinca da sudjeluje na učinkovit i konstruktivan način u društvenom i poslovnom životu u sve raznolikijim društvima kao i sposobnost za rješavanje sukoba. Građanske kompetencije osposobljavaju pojedinca za sudjelovanje u građanskom životu temeljem znanja o društvenim i političkim konceptima i strukturama te posvećenosti aktivnom i demokratskom sudjelovanju.

 

 

OSJEĆAJ ZA INICIJATIVU I PODUZETNIŠTVO

osjecajj za inicijativu i poduzetnistvoOva kompetencija odnosi se na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u djela. To uključuje kreativnost, inovativnost i preuzimanje rizika, kao i sposobnost planiranja i upravljanja projektima radi postizanja odličnih rezultata.

 

 

 

KULTURNA OSVIJEŠTENOST I IZRAŽAVANJE

kulturna osvještenostOva kompetencija odnosi se na osvještavanje važnosti i uvažavanje kreativnog izražavanja različitih ideja, iskustava i osjećaja putem raznih medija, glazbe, scenske umjetnosti, književnosti i likovne umjetnosti.

 

 

Aktivnosti i jezici Youthpass-a

Youthpass potvrde za sudjelovanje u programu Erasmus+: Mladi na djelu trenutno su dostupne za sljedeće aktivnosti:

 1. Youthpass za KA1 - Razmjene mladih
 2. Youthpass za KA1 - Europsku volontersku službu
 3. Youthpass za KA1 - Mobilnost osoba koje rade s mladima
 4. Youthpass za Aktivnosti transnacionalne suradnje
 5. Youthpass za KA3 - Strukturirani Dijalog

Youthpass mrežni alati dostupni su na 29 europskih jezika. Željeni jezik mrežne stranice Youthpassa možete odabrati u padajućerm izborniku u gornjem lijevom kutu ekrana. Youthpass potvrdu za jednog sudionika moguće je izraditi na više službenih jezika slijedeći korake izrade na tom jeziku. Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je Youthpass potvrde za sudionike u projektima programa Erasmus+: Mladi na djelu, ključnih aktivnosti KA1 i KA3 te za sudjelovanje na TCA aktivnostima u području mladih od sada moguće izraditi i na hrvatskom jeziku!

Kako izraditi Youthpass potvrdu?

Proces izrade Youthpass potvrde vrlo je jednostavan i oduzet će vrlo malo Vašeg vremena. S obzirom da je alat dizajniran tako da dozvoljava pripremu potvrda prije početka aktivnosti, većinu traženih podataka koji su Vam poznati možete unijeti prije same aktivnosti (npr. detalji projekta, detalji sudionika i sl.) te spremiti upisane podatke. Tako za daljnje popunjavanje ostaje samo onaj dio potvrde koji se odnosi na stečene kompetencije tijekom aktivnosti svakog pojedinog sudionika.   

izrada youthpass a

Potvrde izdaju organizacije ili vodeće osobe koje rade s mladima uključene u projekt (npr. voditelji skupina, mentori, treneri).

KORISNE POVEZNICE:

Na sljedećim poveznicama možete pronaći korisne savjete kako biste što lakše implementirati Youthpass u Vaš projekt.

 1. Službena Youthpass mrežna stranica
 2. Publikacija Youthpass vodič (hrvatska verzija)
 3. Publikacija Youthpass for all
 4. Publikacija Youthpass Unfolded
 5. Publikacija Unlocking Doors to Recognition
 6. Publikacija Youthpass in the EVS training cycle
 7. Publikacija A Competence Model for Youth Workers to Work Internationally
 8. Pomoćni materijali za evaluaciju naučenog Learning out of the Box
 9. Letak za mlade osobe So what do you get from Youthpass?
 10. Letak za osobe koje rade s mladima How does Youthpass support youth work?
 11. Brošura "Youthpass for absolute beginners"(izdanje norveške nacionalne agencije)
 12. Youthpass publikacije i priručnici 
 13. Youthpass u Razmjenama mladih (izdanje irske nacionalne agencije)
 14. Kako koristiti Youthpass prilikom razgovora za posao (video u izdanju estonske nacionalne agencije)

Izvor: Agencija za mobilnost i programe EU

youthpass2

 

www.youthpass.eu

Youthpass vodič

Youthpass for absolute beginners
Youthpass in the EVS training cycle
Youthpass and Human Resource Development
Youthpass - Result analysis
Youthpass Unfolded

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top