European Commission.svg

 

Obnovljena je EU strategija za mlade koju je predložila Europska komisija za razdoblje 2019. - 2027 godine.

U priopćenju EU Komisije „Angažiranje, povezivanje i osnaživanje mladih: nova EU strategija za mlade“ predlažu se sljedeća područja djelovanja:

  •                         ENGAGE: Poticanje sudjelovanja mladih u građanskom i demokratskom životu

                           CONNECT: Povezivanje mladih širom Europske unije i šire kako bi se potaknuo dobrovoljni angažman, mobilnost                                                      učenja, solidarnost i međukulturalno razumijevanje

                                EMPOWER: Podrška osnaživanju mladih kvalitetom, inovacijama i prepoznavanjem rada s mladima

Nova Strategija za mlade EU također će razviti svoj međusektorski pristup obraćajući se potrebama mladih ljudi u ostalim područjima politike EU. Komisija predlaže neke važne novosti u odnosu na trenutni okvir politike:

  1. Novi koordinator EU za mlade kanalizirat će glasove mladih u Komisiji i na taj način omogućiti mladima da doprinesu oblikovanju politika EU-a po svim područjima; koordinator će ojačati dijalog s mladima, posebno putem Europskog portala za mlade i Platforme EU strategije za mlade,
  2. Obnovljeni dijalog o mladima EU-a za bolje razmatranje pitanja mladih i osiguravanje šireg dosega, uključujući inovativne formate;
  3. Praćenje potrošnje EU za mlade u glavnim programima financiranja;
  4. Program rada s mladima za daljnje poboljšanje njegove kvalitete, inovacija i prepoznavanja te omogućavanje drugim sektorima da iskoriste potencijal neformalnog učenja;
  5. Jasnija veza između provedbe politike EU za mlade i srodnih programskih aktivnosti u programu Erasmus + i Europskog solidarnog korpusa.

Izvor: ec.europa.eu

Izumiranje pčela

Trećina svjetskih usjeva ovisi o pčelama i oprašivanju. Posljednjih nekoliko desetljeća pčele [ ... ]

Opširnije...
Izrađen priručnik u sklopu Projekta „#IsključiNasilje“

U sklopu Projekta prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom „#IsključiNasilje“ [ ... ]

Opširnije...
Reciklažna i mobilna dvorišta u Karlovcu

Na uređenoj površini od 4 210 metara kvadratnih, u naselju Ilovac, raspoređeni su kontejneri [ ... ]

Opširnije...
Spalionice otpada - da ili ne ?

Posljednjih godina često možemo čuti o tome kako je zapravo planet prenapučen i kako je naglo porastao [ ... ]

Opširnije...
Greenpeace Hrvatska

Greenpeace je neovisna globalna organizacija koja putem kampanja nastoji mijenjati stavove i ponašanje, [ ... ]

Opširnije...

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top