Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena" osnovana je 20. veljače 2012. godine kao rezultat 3-godišnjeg projekta razvoja zajednice u gradskoj četvrti Rakovac „Community development work in Croatia – „Education for students and professionals in social work“, kojeg je provodio Centar za civilne inicijative (CCI) iz Zagreba.

Udruga mobilizira građane na području kulture, zaštite okoliša, aktivizma, volonterstva, razvoja zajednice, uključivanja u donošenje lokalnih razvojnih politika, mobilizacije građana, cjeloživotnog učenja i ostalih društveno korisnih djelatnosti. Osobito potičemo uključivanje mladih u društveni život zajednice. Provodimo naše aktivnosti za najmlađe i najstarije stanovnike Karlovca. Trudimo se aktivno uključiti mlade ljude u donošenje odluka na najnižim razinama vlasti. Kroz provedbu projekata i aktivnosti koje pružamo djeci i starijim građanima omogućavamo pristup kvalitetnom provođenju slobodnog vremena, te stjecanje novih znanja čime se potiče cjeloživotno učenje.

Ciljevi udruge su:

 • - Poticanje aktivnog građanstva i promicanje civilnog društva,
 • - Demokratizacija društva, zaštita ljudskih prava i ostvarivanje međunarodne suradnje,
 • - Razvoj i promicanje odgoje, obrazovanja i cjeloživotnog učenja,
 • - Promicanje i razvoj energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i održivog razvoja,
 • - Integracija ranjivih skupina u život lokalne zajednice i pružanje socijalnih usluga.

Područja djelovanja sukladno ciljevima su:

 • - Demokratska politička kultura: obrazovanje za demokratsko građanstvo, prevencija nasilja, volonterstvo, suzbijanje korupcije, poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju, praćenje javnih politika i javno zagovaranje, razvoj civilnoga društva, razvoj lokalne zajednice;
 • - Gospodarstvo: energetika, socijalno poduzetništvo;
 • - Ljudska prava: suzbijanje i zaštita od diskriminacije;
 • - Međunarodna suradnja: razvojna suradnja;
 • - Obrazovanje, znanost i istraživanje: odgoj i obrazovanje; cjeloživotno učenje;
 • - Održivi razvoj: razvoj ruralnih područja, razvoj urbanih područja, održivi gospodarski razvoj;
 • - Socijalna djelatnost: socijalna pomoć i podrška, socijalne usluge;
 • - Zaštita okoliša i prirode: očuvanje prirode, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, zaštita životinja.

Djelatnosti udruge su:

 • - Unapređivanje kulturnih, sportskih  i društveno korisnih sadržaja u Republici Hrvatskoj, Gradu Karlovcu i Županiji;
 • - Povezivanje s udrugama sličnog ili istog usmjerenja kod nas i u svijetu;
 • - Pomagati  mladima, đacima i studentima u ostvarenju njihovih prava;
 • - Poticanje međugeneracijsku solidarnost i radi na zaštiti prava starijih;
 • - Poticanje programa zaštite prava žena, radnih prava i prava potrošača u lokalnim zajednicama;
 • - Provedba projekata od interesa za lokalnu zajednicu;
 • - Provođenje programa cjeloživotnog učenja za sve građane;
 • - Promicati međunarodnu suradnju i provođenje međunarodnih projektata;
 • - Promicati i razvijati programe energetske učinkovitosti i održivog razvoja zajednice;
 • - Promicati i razvijati programe zaštite okoliša i održivog razvoja u zajednici;
 • - Provedba edukativnih radionica i kampanja u zajednici;
 • - Provedba programa volontiranja i rad sa volonterima;
  • - Promicanje integracije ranjivih skupina u život lokalne zajednice i provedba programa za podizanje kvalitete njihovog života;
  • - Poticanje programa mobilnosti na području grada Karlovca i Karlovačke županije

  Strateški ciljevi Udruge:

  • STRATEŠKI CILJ 1. Promicanje i razvoj energetske učinkovitosti i zaštite okoliša
  • STRATEŠKI CILJ 2. Integracija ranjivih skupina u život lokalne zajednice .
  • STRATEŠKI CILJ 3. Podrška razvoju volonterstva  na području Karlovačke županije
  • STRATEŠKI CILJ 4. Podrška razvoju međunarodnih aktivnosti i interkulturalizma na području Karlovačke županije.
  • STRATEŠKI CILJ 5. Osigurati samoodrživost organizacije sa snažnim kapacitetima i jasnom vizijom razvoja.

Prezentacija o udruzi:

Prezentacija-udruge

 

volonteri

solarno stablo BANNER 300px

Sponzori

Cistoca.pngLogotip-Vodovod-i-kanalizacija.pngREGEA-web.pngbrunata.pnggrb_karlovca_copy.pnghep.png
Go to top