Žarko

PREDSJEDNIK

Žarko Latković, mag.ing.traff.                                                                                           

Rođen sam 11.02.1977. godine u Karlovcu, gdje završavam i osnovnu školu. 1992. godine upisujem u Gimnaziju Karlovac koju i završavam sa odličnim uspjehom, nakon čega se upisujem na Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu – smjer cestovni promet, gdje sam diplomirao 2002. godine. 2003. godine zapošljavam se u Gradskoj upravi Grada Karlovca kao stručni suradnik za promet i veze, a od 2010. godine radim na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za promet i veze. 

U poslovnom okruženju rada u Gradskoj upravi Grada Karlovca sudjelovao sam na izradi raznih problema vezanih uz planiranje urbanog razvoja, rješavanje prometnih problema, posebice prometa u mirovanju. Aktivno uključen u projekte komunalne infrastrukture, vođene projekata od izrade idejnih rješenja do ishođenja svih potrebnih dozvola i početka izgradnje.  U posljednje 3 godine aktivno uključenje u projekte energetske učinkovitosti. Organizator sam pristupanja Grada Karlovca europskom Sporazumu gradonačelnika, te koordinator za izradu Akcijskog plana učinkovitog gospodarenja energijom grada Karlovca koji se provodi kroz europski projekt Inteligentne energije Europe, u suradnji sa Gradom Zagrebom. 

Kao predsjednik Udruge za lokalni razvoj "Turbina promjena" radim na društvenim razvojnim projektima, uključujući projekte financirane od strane Agencije za mobilnost i programe EU u Hrvatskoj. Također sam sudjelovao u provedbi trogodišnjeg projekta Centra za civilne inicijative (CCI) za razvoj zajednice, koji je financiralo Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske preko MATRA programa. U okviru ovog projekta, sam trening s nizozemskim stručnjacima iz HAN Sveučilišta u Nijmegenu.
Voditelj sam projekata za mlade, sa posebnim osvrtom na mlade sa smanjenim mogućnostima u ekonomskom i socijalnom području, i to:
- Voditelj projekta u sklopu Programa „Mladi na djelu“ i to: „Informacijske ulice“ (inicijativa mladih sa praktičnim iskustvom i osiguravanjem besplatnog interneta u jednom dijelu Karlovca).
- Voditelj razmjene mladih u Newcastleu, Ujedinjeno kraljevstvo „Food uniting Europe“
- Koordinator projekta LEAD YP: Leadership and Empowering Approaches for Disadvantaged Young People.

Od brojnih edukacija koje sam pohađao navesti ću samo neke:

 1. UNDP (Program Ujedinjenih naroda za razvoj) - 2011. Tečaj za energetske savjetnika - trening za kvalitetnu provedbu energetskog savjetovanja;
 2. TAIEX program Europske komisije (lipanj 2011) - Studijsko putovanje: "Uloga civilnog društva u promicanju održivog prometa";
 3. Studijsko putovanje u Njemačku i Švicarsku od (travanj 2012.) organizirano u okviru projekta ENCRO. Tema je bila koncepti upravljanja energijom i primjeri dobre prakse u Njemačkoj i Švicarskoj. Organizatori Baltički okolišni forum iz Njemačke - BEF i DOOR.
 4. Program Europske unije "Mladi na djelu" (studeni 2012) - Trening seminar "Novi u Europskoj volonterskoj službi? Nema pothvata, nema dobitka!", Bonn, Njemačka;
 5. UNITAR (Program Ujedinjenih naroda za obrazovanje) i  CIFAL Plock (studeni 2012) - Međunarodna konferencija i radionica Javno-privatno partnerstvo u prometu i prometna infrastruktura – UNITAR-a o završenom utečaj o javno-privatnom partnerstvu u prometu i prometnoj infrastrukturi.

Važniji projekti u kojima je sudjelovao su:

 1. Voditelj projekta u sklopu Programa „Mladi na djelu“ - „Informacijske ulice“
 2. Voditelj razmjene mladih  „Food uniting Europe“
 3. Koordinator projekta LEAD YP: Leadership and Empowering Approaches for Disadvantaged Young People.
 4. Koordinator na projektu „Misli zeleno, radi zeleno“
 5. Koordinator na projektu „Solarno stablo“
 6. Koordinator na projektu „Zeleni val“
 7. Voditelj projekta  „Nismo sami“
 8. Voditelj projekta „Zajedno protiv ambrozije“ 
 9. Voditelj projekta „Prilika za nas“
 10. Voditelj projekta „I djeca to mogu“
 11. Voditelj projekta „Daj šapu!“
 12. Voditelj projekta „Naša prava“

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Zoran Zatezalo, mag.oec.

Podpredsjednik Udruge za lokalni razvoj „Turbina promjena“ je Zoran Zatezalo, dipl.oec., koji u koordinaciji s predsjednikom Udruge radi na razvoju Udruge i sudjeluje u provođenju projektnih ideja i aktivnosti.


DJELATNICI UDRUGE ZA LOKALNI RAZVOJ "TURBINA PROMJENA"

 

Petra Šegulić foto

Petra Šegulić  administrativni je referent na području energetske učinkovitosti i zaštite okoliš. Voditeljica je Energetskog info kutka i koordinator projektnih aktivnosti u programskom području Promicanja i razvoj energetske učinkovitosti i zaštite okoliša u sklopu Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za  civilno društvo.

Zadužena je za informiranje građana o mjerama energetske učinkovitosti, korištenju obnovljivih izvora energije kroz radionice, predavanja, individualna savjetovanja, koordinaciju aktivnosti unutar Energetskog info kutka, edukaciju djece i mladih o energetskoj učinkovitosti kroz provedbu projekta „Mladi čuvari energije“, koordinaciju provedbe projekta „Energetski savjetnici“, kojem je cilj smanjiti energetsko siromaštvo u Karlovačkoj županiji.

Također, zadužena je za pisanje projekata s područja energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, koordinaciju projekta uređenja rasadnika autohtonih stabala na zemljištu uz staru školu u Gornjoj Trebinji, te pripremu dokumentacije za obnovu stare škole u Gornjoj Trebinji i pripremu projekta za prijavu na natječaje iz programa ruralnog razvoja. Prije dolaska na radno mjesto administrativnog referenta na područčju energetske učinkovitosti i zaštite okoliša bila je administrator projekta organiziranja dnenih aktivnosti za starije osobe "Zajedno kroz dan".

Do zaposlenja u Udruzi za lokalni razvoj "Turbina promjena", bila je aktivni volonter iste. Dosad je sudjelovala u projektima "Solarno stablo", "Misli zeleno", "1, 2, 3 , uključi se i ti"​, "Nismo sami", "Prilika za nas", "Daj šapu", "I djeca to mogu", "Naša prava", "Energy of nature" (u sklopu Erasmus + programa) i "Zajedno kroz dan“. Također je uključena i u promociju Udruge za lokalni razvoj "Turbina promjena" i ostale aktivnosti vezane uz Udrugu. Završila je Srednju školu Jastrebarsko, smjer ekonomist.

 

Anamarija Garašić fotoAnamarija Garašić Severinac adinistrativni je referent Udruge. Zadužena je za opće poslove Udruge, te je koordinatorica volontera i projektnih aktivnosti u programskom području "Integracija ranjivih skupina u život lokalne zajednice" i programskom području "Podrška razvoju volonterstva na području Karlovačke županije". Također, zadužena je za koordinaciju projektnih aktivnosti,pisanje projektnih prijava,administrativne poslove unutar projekata, izvještavanjepromociju udruge i projekata udruge tekoordinaciju volontera i vođenje baze volontera,vođenje evidencijskih dokumenata udruge,praćenje propisa iz područja socijalne skrbi,koordinaciju zaposlenika po projektima, te vođenje i koordinaciju međunarodnih projekata i pisanje projektnih prijedloga u okviru međunarodne suradnje.

 Zadužena je i za vođenje internetske stranice Udruge, kao i društvenih mreža Udruge, te za komunikaciju i odnose s javnošću.

Do zaposlenja na poziciji administrativnog referenta bila je projektna administratorica zaposlena po Projektu promicanja dječje participacije „Naša prava“. Višegodišnja je volonterka Udruge za lokalni razvoj „Turbina promjena“ te je sudjelovala u organizaciji i provedbi nekoliko projekata, među kojima i „Solarno stablo“, „Nismo sami“, "Prilika za nas", "Zajedno kroz dan". Svoje obrazovanje stekla je na Fakultetu političnih znanosti kao magistra novinarstva, te kao ekonomski tehničar u Srednjoj školi Jastrebarsko. Također, pohađala je brojne edukacije i seminare, među kojima i tečaj edukacije za pisanje i provedbu EU projekata u organizaciji Udruge za lokalni razvoj „Turbina promjena“.

 

Tibor ZatezaloTibor Zatezalo projektni je administrator Projekta organiziranja dnevnih aktivnosti za starije osobe „Zlatne godine“. Kao administrator projekta zadužen je za provedbu projekta „Zlatne godine“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, odnosno za praćenje postizanja rezultata i organiziranje aktivnosti projekta, suradnju s partnerima te ostalim relevantnim dionicima u projektu, organizaciju sastanaka, događaja i predstavljanje Udruge u javnosti, izradu izvještaja za Ugovorno tijelo, izradu ugovora, praćenje propisa i natječaja vezanih za rad Udruge, ostvarivanje suradnje s organizacijama civilnog društva i raznim institucijama na lokalnoj i široj razini, te druge poslove vezane za rad Udruge.

Projekt "Zlatne godine" nastavak je projekta "Zajedno kroz dan", na kojem je također radio kao projektni administrator.

Udruzi se pridružio kao volonter u organizaciji košarkaškog turnira, te nastavio u uređivanju prostorije, volontirao je na projektu „Solarno stablo“, „Misli zeleno, radi zeleno“, „Jedan, dva, tri, uključi se i ti“, “Nismo sami”, “Daj šapu” , “Zelena klupica”, “ I djeca to mogu”, “Prilika za nas”, te projektima „Zeleni val“, „Zelena klupica“, „Nismo sami“, „Prilika za nas“. Bio je voditelj grupe na razmjenama mladih „Energy of nature“, “Don’t buy it”, “NASA”, te je sudjelovao kao sudionik na razmjeni mladih “Food uniting Europe”,  treninzima “Peers 2 peers” i “PBA make the move 3” (u sklopu Erasmus + programa). Posebno je uključen u projekte koji se bave zaštitom okoliša i očuvanjem prirode. Pohađao je i razne edukacije i seminare, među kojima i tečaj edukacije za pisanje i provedbu EU projekata u organizaciji Udruge za lokalni razvoj „Turbina promjena“.

Sponzori

Cistoca.pngLogotip-Vodovod-i-kanalizacija.pngREGEA-web.pngbrunata.pnggrb_karlovca_copy.pnghep.png
Go to top