PREDSJEDNIK

Žarko Latković, mag.ing.traff.

Rođen sam 11.02.1977. godine u Karlovcu, gdje završavam i osnovnu školu. 1992. godine upisujem u Gimnaziju Karlovac koju i završavam sa odličnim uspjehom, nakon čega se upisujem na Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu – smjer cestovni promet, gdje sam diplomirao 2002. godine. 2003. godine zapošljavam se u Gradskoj upravi Grada Karlovca kao stručni suradnik za promet i veze, a od 2010. godine radim na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za promet i veze.
    U poslovnom okruženju rada u Gradskoj upravi Grada Karlovca sudjelovao sam na izradi raznih problema vezanih uz planiranje urbanog razvoja, rješavanje prometnih problema, posebice prometa u mirovanju. Aktivno uključen u projekte komunalne infrastrukture, vođene projekata od izrade idejnih rješenja do ishođenja svih potrebnih dozvola i početka izgradnje.  U posljednje 3 godine aktivno uključenje u projekte energetske učinkovitosti. Organizator sam pristupanja Grada Karlovca europskom Sporazumu gradonačelnika, te koordinator za izradu Akcijskog plana učinkovitog gospodarenja energijom grada Karlovca koji se provodi kroz europski projekt Inteligentne energije Europe, u suradnji sa Gradom Zagrebom.
Kao predsjednik Udruge za lokalni razvoj "Turbina promjena" radim na društvenim razvojnim projektima, uključujući projekte financirane od strane Agencije za mobilnost i programe EU u Hrvatskoj. Također sam sudjelovao u provedbi trogodišnjeg projekta Centra za civilne inicijative (CCI) za razvoj zajednice, koji je financiralo Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske preko MATRA programa. U okviru ovog projekta, sam trening s nizozemskim stručnjacima iz HAN Sveučilišta u Nijmegenu.
Voditelj sam projekata za mlade, sa posebnim osvrtom na mlade sa smanjenim mogućnostima u ekonomskom i socijalnom području, i to:
- Voditelj projekta u sklopu Programa „Mladi na djelu“ i to: „Informacijske ulice“ (inicijativa mladih sa praktičnim iskustvom i osiguravanjem besplatnog interneta u jednom dijelu Karlovca).
- Voditelj razmjene mladih u Newcastleu, Ujedinjeno kraljevstvo „Food uniting Europe“
- Koordinator projekta LEAD YP: Leadership and Empowering Approaches for Disadvantaged Young People.

Od brojnih edukacija koje sam pohađao navesti ću samo neke:

  1. UNDP (Program Ujedinjenih naroda za razvoj) - 2011. Tečaj za energetske savjetnika - trening za kvalitetnu provedbu energetskog savjetovanja;
  2. TAIEX program Europske komisije (lipanj 2011) - Studijsko putovanje: "Uloga civilnog društva u promicanju održivog prometa";
  3. Studijsko putovanje u Njemačku i Švicarsku od (travanj 2012.) organizirano u okviru projekta ENCRO. Tema je bila koncepti upravljanja energijom i primjeri dobre prakse u Njemačkoj i Švicarskoj. Organizatori Baltički okolišni forum iz Njemačke - BEF i DOOR.
  4. Program Europske unije "Mladi na djelu" (studeni 2012) - Trening seminar "Novi u Europskoj volonterskoj službi? Nema pothvata, nema dobitka!", Bonn, Njemačka;
  5. UNITAR (Program Ujedinjenih naroda za obrazovanje) i  CIFAL Plock (studeni 2012) - Međunarodna konferencija i radionica Javno-privatno partnerstvo u prometu i prometna infrastruktura – UNITAR-a o završenom utečaj o javno-privatnom partnerstvu u prometu i prometnoj infrastrukturi.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Zoran Zatezalo, mag.oec.

 

volonteri

solarno stablo BANNER 300px

Sponzori

Cistoca.pngLogotip-Vodovod-i-kanalizacija.pngREGEA-web.pngbrunata.pnggrb_karlovca_copy.pnghep.png
Go to top