Projekt se bazira na podizanje svijesti o važnosti zaštite dječjih prava i ostvarivanja istih, osnaživanje u vidu usvajanja vještina važnih za aktivno uključivanje u rad lokalne zajednice (komunikacijske, socijalne i zagovaračke vještine, rješavanje sukoba i donošenje odluka) kako bi se potaknulo vršnjačko učenje, te izravna participacija u rad lokalne zajednice kroz predstavljanje projektnih aktivnosti, organiziranjem simulacije „Izglasavanje Manifesta dječjih prava“ i izradom videa o projektu. Glavne aktivnosti projekta su interaktivne radionice na teme „Prava i obveze djece“ te „Konvencija o dječjim pravima“ koje će obuhvatiti 50 djece do 11 godina u tri osnovne škole; interaktivne i kreativne radionice na temu „Što je Manifest dječjih prava“ i „Izrada Manifesta dječjih prava“ koje će obuhvatiti 50 djece do 11 godina u tri osnovne škole, te za rezultat imati predložak Manifesta dječjih prava; „Trening vještina“ za članove Dječjeg vijeća Grada Karlovca, koji će članovima pružiti vještine važne za prijenos znanja svojim suučenicima; interaktivne radionice „Djeca za djecu“ će održati učenici članovi Dječjeg vijeća Grada Karlovca u svojim školama; i simulacija „Izglasavanje Manifesta dječjih prava“ na kojoj će se izglasati Manifest dječjih prava zajedno s predstavnicima lokalne samouprave. Partneri na projektu su Društvo Naša Djeca Karlovac, Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, OŠ Grabrik, OŠ Banija i OŠ Mahično, a projekt je vrijedan 20.000,00 kuna.

 

volonteri

solarno stablo BANNER 300px

Sponzori

Cistoca.pngLogotip-Vodovod-i-kanalizacija.pngREGEA-web.pngbrunata.pnggrb_karlovca_copy.pnghep.png
Go to top