Godisnji izvjestaj o radu 2017

Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena" usvojila je godišnji izvještaj o radu za 2017. godinu. Novi ljudi, projekti, aktivnosti, inicijative, organiziranje razmjene... 2017. godina bila je zanimljiva i puna aktivnosti. U izvještaju možete pronaći podatke o Udruzi, o zaposlenicima, o našim donatorima i partnerima, o projektima i aktivnostima koji su se odvijali protekle godine, te o stručnim usavršavanjima na kojima su sudjelovali djelatnici Udruge za lokalni razvoj "Turbina promjena".

Nova lica dolaze, stara odlaze

Već postojećim zaposlenicima Udruzi su se pridružila neka nova lica. Tako nam se pridružila Petra Šegulić, prvo kao projektna administratorica po projektu "Zajedno kroz dan", a nakon odobrenja Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za razvoj i/ili stabilizaciju udruga, preuzima ulogu voditeljice Energetskog info kutka i koordinatorice projektnih aktivnosti u programskom području Promicanja i razvoja energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. Branimira Penić, nakon zaposlenja na poziciji projektne administratorice po projektu "Prilika za nas", preuzima ulogu voditeljice ureda te koordinatorice volontera i projektnih aktivnosti u programskom području Integracija ranjivih skupina u život lokalne zajednice i programskom području Podrška razvoju volonterstva na području Karlovačke županije u sklopu Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za razvoj i/ili stabilizaciju udruge.

Na projektu "Zajedno kroz dan" ulogu projektne administratorice preuzima prvo naša dugogodišnja volonterka Katarina Cipurić, a nakon njenog odlaska na drugo radno mjesto tu ulogu preuzima Tibor Zatezalo. Osim Katarine Cipurić, protekle smo godine ostali i bez Josipa Cipurića koji je bio zaposlen po projektu "I djeca to mogu", no zato nam je došla još jedna naša volonterka, Anamarija Garašić, koja radi kao projektna administratorica na projektu "Naša prava".

Projekti, aktivnosti i inicijative

Osim Institucionalne potpore te projekata "Naša prava" i "Zajedno kroz dan" koji se provode i u ovoj, 2018. godini, protekle smo godine proveli niz projekata, aktivnosti i inicijativa.

Projekt promicanja dječje participacije i aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici „I djeca to mogu“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i provodio se od 1.12.2016. do 31.5.2017. Glavni ciljevi projekta bili su osvještavanje građana o važnosti zaštite dječjih prava, osobito prava na sudjelovanje, edukacija djece školske dobi u cilju važnosti osvještavanja i zaštite dječjih prava, osobito prava na sudjelovanje, osnaživanje djece školske dobi u svrhu aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici, te osnaživanje volontera za rad s djecom školske dobi u području zaštite ljudskih prava.

Građanska akcija „Zajednica za djecu“ financirana je od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva te se provodila u razdoblju od 1.3.2017. do 31.5.2017. Glavni cilj ove akcije bio je povećanje aktivnosti građana kroz uključivanje u osmišljavanje i provedbu inicijativa kojima je svrha podizanje kvalitete života, osobito djece i mladih, u lokalnoj zajednici.

Projekt podizanja kvalitete života starijih osoba „Prilika za nas“ koji je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i provodio se od 1.11.2016. do 31.10.2017. Glavni ciljevi projekta bili su osvještavanje građana o važnosti podizanja kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu, podizanje kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu kroz unapređenje sustava pružanja socijalnih usluga za starije osobe, te osnaživanje volontera za rad sa starijim osobama.

Projekt organiziranja dnevnih aktivnosti za starije „Zajedno kroz dan“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i provodit će se od 2.5.2017. do 1.5.2018. Glavni ciljevi projekta su osvještavanje građana o važnosti podizanja kvalitete života starijih osoba kroz organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, podizanje kvalitete života starijih osoba kroz organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje volontera za rad sa starijim osobama kroz organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, te unapređenje sustava pružanja socijalnih usluga za starije osobe u ruralnim krajevima Karlovačke županije. 

Projekt „Energija prirode“ financiran je od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije u sklopu Erasmus + programa: Ključna aktivnost 1 – Razmjena mladih. Provodio se od 1.3.2017. do 31.7.2017. godine. Glavni cilj projekta bio je potaknuti mlade sudionike u projektu da svojim inovativnim aktivnostima doprinesu zaštiti okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i poticanje energetske učinkovitosti potičući građane svojih zemalja na aktivnu participaciju. Ovo je bio prvi projekt u sklopu Erasmus + programa kojeg je Udruga provela. Glavna aktivnost bila je razmjena mladih koja se održala u Duga Resi u trajanju od 7 dana i na kojoj je sudjelovalo 42 sudionika iz 6 europskih zemalja – Albanije, Hrvatske, Italije, Makedonije, Poljske i Španjolske. Sudionici su obrađivali različite teme u sklopu energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, a sve kroz neformalne metode učenja.

Projekt osvještavanja građana o važnosti udomljavanja napuštenih životinja i odgovorne skrbi za životinje „Daj šapu!“ financiran je od strane Grada Karlovca i Gradske toplane d.o.o. i provodio se u razdoblju od 1.5.2017 – 30.11.2017. Ciljevi projekta bili su osvještavanje građana o važnosti udomljavanja napuštenih životinja i odgovorne skrbi za životinje, pozitivno prezentiranje i promocija udomljavanja životinja smještenih u skloništima za životinje na području Grada Karlovca s ciljem stvaranja pozitivne slike o životinjama i udomljavanju životinja, edukacija djece školske dobi u cilju zbližavanja i gradnje humanog odnosa prema životinjama, razvijanje svijesti i odgovornog vlasništva, obuka mladih volontera u cilju zbližavanja i gradnje humanog odnosa prema životinjama, razvijanje svijesti i odgovornog vlasništva.

Projekt „Učimo zeleno“ sufinancirali su Grad Karlovac, Inkasator d.o.o. i HEP d.o.o. Glavni ciljevi projekta su podizanje razine svijesti djece o zaštiti okoliša, poticanje ciljane skupine na ekološki način promišljanja kroz edukativne radionice i uspostava partnerstva udruga i lokalnih dionika u proaktivnom radu na promociji zaštite okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije. Projekt će se provoditi od 1.5.2017. – 30.11.2017.

Projekt „Pomozimo im, jer oni su dio nas“ sufinancirali su Zelenilo d.o.o. i Čistoća d.o.o. Glavni ciljevi projekta su osnaživanje i razvoj kapaciteta civilnog sektora za provođenje inovativnih socijalnih usluga prema starijim i nemoćnim osobama te poboljšati kvalitetu života starijih i nemoćnih osoba u gradu Karlovcu putem volontera i članova Udruge „Turbina promjena“ i uspostaviti učinkoviti sustav pružanja pomoći starijem i nemoćnom stanovništvu putem organiziranja volontera i članova udruge, koji će u provedbi projekta biti educirani za pružanje socijalnih usluga. Projekt će se provoditi od 1.5.2017. – 31.10.2017.

Inicijativu mladih "Božićno zvono" je osmislilo osmero mladih volontera udruge, te je financirana od strane Grada Karlovca. Inicijativa se sastojala od provedenih šest kreativnih radionica izrade magnetića s korisnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor i Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac.

Inicijativa mladih "Civilno društvo i mladi u Karlovcu" financirao je Grad Karlovac. Ovom inicijativom željeli smo pružiti priliku organizacijama civilnog društva koje su aktivne u radu s mladima na području grada Karlovca da prezentiraju svoj rad usmjeren mladima i projekte koje su proveli za mlade i s mladima, kako bi potakli mlade grada Karlovca da sudjeluju u budućim aktivnostima organizacija civilnog društvu

Projekt promicanja dječje participacije „Naša prava“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Glavni ciljevi projekta su osvještavanje građana o važnosti zaštite dječjih prava, osobito prava na sudjelovanje, edukacija djece školske dobi u cilju važnosti osvještavanja i zaštite dječjih prava, osobito prava na sudjelovanje, osnaživanje djece školske dobi u svrhu aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici i osnaživanje volontera za rad s djecom školske dobi u području zaštite ljudskih prava. Partneri na projektu su Grad Karlovac i Društvo Naša djeca Karlovac. Projekt će se provoditi u periodu od 1. studenog 2017. do 30. travnja 2017.

Neke je projekte Udruga provela u partnerstvu, a to su: 

Projekt „NASA – natural and sustainable alternatives“ financiran ju u sklopu Erasmus + programa: Ključna aktivnost 1 – Razmjena mladih. Projekt je provela organizacija Skautu Slenis iz Litve, a partneri su bili organizacije iz Rumunjske, Češke i Ukrajine. Ciljevi projekta su otkriti alternativne i ekološki prihvatljive mogućnosti za život, otkriti alternativne načine izgradnje zgrada/nastamba i promicati stil života sela među mladim ljudima.

Projekt „(Don't) Buy It“ financiran je u sklopu Erasmus + programa: Ključna aktivnost 1 – Razmjena mladih. Projekt je provela organizacija Narodni parlament iz Srbije, a treći partner bila je organizacija iz Makedonije. Cilj projekta bio je raspraviti i kritički promisliti o sljedećim temama: koliko je web promijenio način na koji percipiramo medijske poruke, koja je uloga tradicionalnih medija u ovom kontekstu, te koji su novi medijski kanali, koje poruke dobivamo, na temelju kojih kriterija i kako internet funkcionira.

Projekt „Biram, reagiram, preveniram!“ provodi udruga Carpe Diem, u partnerstvu s Gradom Karlovcem, Ekonomsko turističkom školom, Centrom za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor, Domom za odgoj djece i mladeži i Udrugom za lokalni razvoj Turbina promjena. Projekt "Biram, reagiram, preveniram!" nastavak je istoimenog projekta koji se provodio tijekom 2016. i 2017. godine te koji je obuhvatio aktivnosti prevencije nasilja nad i među mladima.

Ostale aktivnosti na kojima je Udruga sudjelovala su: Tjedan održivog razvoja grada Karlovca, Europski tjedan mladih, Dani otvorenih vrata EU projekata, Hrvatska volontira, Europski tjedan održivog razvoja, Festival volonterizma 2017. godine, Sajam udruga 2017. godine, Giving Tuesday. Uz to, naši su zaposlenici sudjelovali na ukupno 30 edukacija tijekom 2017. godine.

Posebne zahvale

Sve to ne bi bilo moguće bez naših volontera - Tomislav Cipurić, Katarina Cipurić (do zaposlenja), Jakov Cipurić, Valentina Gambiroža, Josip Cipurić (nakon završetka Ugovora), Antonija Husnik, Dinko Đurić, Josipa Jakovljević, Josip Majkić, Judita Mužek, Tibor Zatezalo (do zaposlenja), Petra Šegulić (do zaposlenja). U 2017. godini, na aktivnostima Udruge za lokalni razvoj Turbina promjena volontiralo je 56 volontera, te je ostvareno ukupno 2262 volonterskih sati, te im se ovim putem od srca zahvaljujemo jer bez njih, mnoge aktivnosti ne bi bile ni moguće.

Također posebnu zahvalu upućujemo i našim partnerima i donatorima:

Partneri: Centar za socijalnu skrb Karlovac, Grad Karlovac, Društvo Naša djeca Karlovac, La Vibria Intercultural, Instituti de Politikave Medjisore, IPSIA, Camposfera, Eko Zhivot, Narodni parlament, Skautu slenis, Carpe Diem. 

Donatori: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Grad Karlovac, Gradska toplana d.o.o., Zelenilo d.o.o., Čistoća d.o.o., Inkasator d.o.o., Hrvatska elektroprivreda d.o.o.

Ovim putem još jednom zahvaljujemo našim djelatnicima, volonterima, partnerima i donatorima na suradnji te se nadamo da će i ova, 2018., godina biti jednako uspješna i prosperitetna.

Godišnji izvještaj o radu za 2017. godinu

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top