Projekt 123

 Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ danas je održala press konferenciju u sklopu završetka Projekta promicanja aktivnog sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici „1,2,3 – imamo prava svi!“.

Projektne aktivnosti provodile su se u partnerstvu s osnovnim školama Banija, Grabrik i Mahično, te Društvom Naša Djeca Karlovac i Udrugom Carpe Diem. Projekt je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 20.000,00 kuna. Projektne aktivnosti provodile su se na području grada Karlovca i okolnih mjesta.

Glavni cilj provedbe projekta bio je osvještavanje djece i građana o važnosti zaštite dječjih prava, edukacija djece školske dobi s ciljem osvještavanja zaštite dječjih prava te osnaživanje volontera za rad s djecom školske dobi u području zaštite dječjih prava.

U sklopu projekta održalo se šest ciklusa interaktivno-kreativnih radionica u osnovnim školama partnerima na projektu, pod nazivima: „Prava i obveze djece“, „Konvencija o pravima djece“, „Što je manifest dječjih prava“, „Izrada manifesta dječjih prava“ te „Trening vještina 1,2 i 3“. Ciklus radionica „Trening vještina 1,2,3“ provodio se s djecom Dječjeg vijeća iz Karlovca, pod stručnim vodstvom naše suradnice, Jasmine Rendulić. Ostale prethodne spomenute cikluse radionica provodili su naši stručni suradnici; Leo Staković, Natalija Špoljarić i Valentina Gambiroža. Također, tijekom trajanja projekta, odnosno održavanja spomenutih ciklusa radionica u školama, snimale su se sve projektne aktivnosti te je u konačnici izrađen edukativni video o istima. 

Ovim putem se zahvaljujemo svim partnerima, suradnicima, izvoditeljima, volonterima, a posebno hvala sudionicima tj. djeci iz osnovnih škola i njihovim učiteljima razredne nastave koji su pokazali izrazito ugodnu suradnju tijekom trajanja projekta.

U nastavku možete pogledati video Projekta "1,2,3 - Imamo prava svi!"

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top