rsz 41

Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“, danas je održala konferenciju za novinare u sklopu završetka provedbe Projekta prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom „#IsključiNasilje“. 

Udruga je Projekt provodila u partnerstvu s Gradom Karlovcem, osnovnim školama Banija, Grabrik, Mahično i Draganić a kojeg je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u vrijednosti od 90.000,00 kuna. Projektne aktivnosti provodile su se na području grada Karlovca i okolnih mjesta te Općine Draganić.

Provedbom ovoga projekta postignut je cilj osvještavanja djece o elektroničkom nasilju kako bi se isto spriječilo, čime se olakšava stvaranje tolerantne, nenasilne i sigurne zajednice, paralelno potičući kulturu međusobnog poštovanja, povjerenja, tolerancije i uvažavanja. U sklopu projekta održalo se pet ciklusa edukativnih radionica u osnovnim školama partnerima, pod nazivima „Što je Cyberbullying ?“, „Kako prepoznati Cyberbullying ?“, „Kako spriječiti Cyberbullying ?“, „Sigurnost djece na Internetu“ (radionica predviđena za roditelje i djelatnike škola partnera) i „Obilježavanje Dana sigurnijeg Interneta“, koje je provodila naša stručna suradnica Stella Šimunić.

Projekt je imao socijalno - ekonomski utjecaj na građane kroz širenje svijesti o problematici elektroničkog nasilja nad i među djecom, te se je kroz prezentaciju aktivnosti na projektu šira javnost dodatno informirala o problematici elektroničkog nasilja i na taj način senzibilizirala za taj problem a potaknuvši se na aktivniji rad svih sudionika u društvu na smanjenju elektroničkog nasilja nad i među djecom. Također, napisan je i tiskan priručnik na temu elektroničkog nasilja nad i među djecom, koji je dostupan svim zainteresiranim građanima u e – obliku, na službenim web stranicama Udruge.

Kao predstavnica Grada Karlovca, koji je ujedno bio partner na Projektu, konferenciji je prisustvovala gđa Renata Kučan, voditeljica Odsjeka za kulturu, odgoj i obrazovanje, udruge, sport i socijalnu skrb.

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top